Tanítás

Tanítás

Docendo discimus | Tanítva tanulunk

2020 óta Cser Krisztián életében a színpadi munka mellett egyre fontosabb szerepet tölt be a tanítás. Szakmai tapasztalatait, sokszínű tudását a Színház és Film Intézet (Budapest) képzésvezető tanáraként, iskolarendszerű oktatás keretében igyekszik átadni a fiatal, pályakezdő énekesek számára.

A tanítványok a magánénekes szakirányt elvégezve képesek lesznek az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni, a játszott műveket formailag és harmóniailag elemezni, összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására, technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra és a zeneművek önálló megtanulására.

A képzésekről és a jelentkezésről részletes és pontos információk találhatók a Színház és Film Intézet honlapján:

Klasszikus zenész II. (magánénekes)

Klasszikus zenész I. (magánénekes)