Simon Boccanegra

Simon Boccanegra

2022. április30

11:00

Budapest

Operaház

Verdi: Simon Boccanegra

Fiesco