Simon Boccanegra

Simon Boccanegra

2022. április27

19:00

Budapest

Operaház

Verdi: Simon Boccanegra

Fiesco