Simon Boccanegra

Simon Boccanegra

2022. április24

19:00

Budapest

Operaház

Verdi: Simon Boccanegra

Fiesco