Erforsche mich Gott BWV136, Erwünschtes Freuendlicht BWV184

Erforsche mich Gott BWV136, Erwünschtes Freuendlicht BWV184

2021. június20

18:00

Perbál

Szent Anna plébániatemplom

J.S.Bach: Erforsche mich Gott BWV136, Erwünschtes Freuendlicht BWV184

basszus